Aanmelden als lid

Alvorens je aan te melden als lid mag je twee proeflessen volgen. Bevalt het zo goed dat je graag de lessen permanent wilt volgen, dan kan je bij de leiding een inschrijfformulier ontvangen of onderstaand inschrijfformulier downloaden.

Contributie

De contributie wordt per kwartaal geïnd en wordt in de eerste maand van het lopende kwartaal geïncasseerd. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, voor u en de vereniging, wordt u verzocht om de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van uw bankrekening.

Jeugd tot 12 jaar€ 31,50
Jeugd vanaf 12 jaar € 45,00
Heren Conditie/Volleybalgroep€ 45,00
Dames Body Workout€ 45,00
Zumba Dames € 45,00
Combi-les Zumba Dames en Dames Body Workout€ 60,00
Ouder-Kind gym lessencyclus van 10 lessen inclusief Gympiediploma
(bij voldoende animo)
€ 25,00

Bondscontributie

Als u lid wordt van onze vereniging, wordt u automatisch lid van de KNGU. De bondscontributie van de KNGU bedraagt in 2019 per kwartaal Euro 5,50 voor jeugdleden (t/m 15 jaar) en Euro 6,75 voor leden vanaf 16 jaar. Deze contributie wordt ook in de eerste maand van het lopende kwartaal geïnd.

Beëindiging lidmaatschap en opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (e-mail heeft de voorkeur, info@gazelleoene.nl) per kwartaal, waarbij de uiterste opzegdatum op de laatste dag van het voorgaande kwartaal is gesteld. Over de lopende periode wordt geen contributie terugbetaald. U ontvangt een bevestiging van de opzegging. De automatische incasso wordt door ons stopgezet.

Inleveren inschrijfformulier

Download het Opgaveformulier 2019 (pdf) Opgaveformulier 2019 (word)

Stuur dit formulier per mail naar info@gazelleoene.nl of lever deze in bij de penningmeester.

W.C. Brendeke
Boshoekerweg 7
8167 LR Oene
tel. 0578-641613
Email: info@gazelleoene.nl